Sonnenstrahlen im Hafen von Split

September 17th, 2018


Location: At the port of Split
Camera: Olympus OM2
Film: Kodak, Ektar100
Karligraphie No.: 2018/091